Textos Literaris

Els textos literaris es un text que ha d’arribar a l’actor i emocionar-lo.