Llenguatge literari

Es considera llenguatge literari quan es fa servir paraules formals i no com quan parles amb el teu amic.

PARTS LLENGUATGE LITERARI

-Ritme: Adoptem una entonació que ha provocat el mateix autor seleccionat i organitzant les paraules d’acord amb les síl·labes tòniques.

-Rima: Acabar determinants versos amb els mateixos sons amb la intenció artística de reforçar el ritme i la sonaritat del text en conjunt.

-L’alteració de la lògica: En aquests versos, el poeta atribueix un estat d’ànim humà a un ésser inanimat.